مسئول تریننگ

akbari_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

مسئول تریننگ

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

آمریت معافیت کتلوی ملی ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

موقعیت پست:

کابل ( مرکز )

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر عمومی معافیت کتلوی ملی

گزارش گیراز:

از کارکنان تحت اثر مطابق به ساختار تشکیلاتی

کد بست:

 

تاریخ اعلان :

تاریخ ختم اعلان :

2024/ 02/4

2024/02/14

لایحه وظایف مسئول ترننگ دفتر معافیت کتلوی ملی

...................................................................................................................................................................................................................................................هدف وظیفه:  بلند بردن سطح آگاهی کارمندان معافیت دهی در سطوح مختلفه بشمول واکسیناتور ها به خاطر به ارانۀ خدمات صحی موثر و با کیفیت تر مطابق به استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. وظایف تخصصی:
 1. تهیۀ مواد درسی برای تدویر تریننگ ها
 2. تطبیق نیاز سنجی برای تریننگ
 3. همکاری با آمر معافيت کتلوی ملی در طرح پاليسی و استراتژی های وزارت صحت عامه در بخش معافيت کتلوی
 4. همکاری با آمر معافيت کتلوی ملی در طرح برنامه های سالانه در سطح کشور و حصول اطمينان از طرح برنامه های منظم در سطح ولايات .
 5. نظارت از کارکرد های ترینر های حوزوی و اسیسستانت تریننگ در سطح ملی
 1. وظایف مدیریتی:
 1. همکاری با رییس معافیت کتلوی برای دریافت منابع برای تریننگ ها
 2. ترتيب پلان مشخص برای کورس های آموزشی به شمول واکسین های جدید
 3. طرح و تجديد رهنمود ها برای تطبيق برنامه های مختلف معافيت دهی
 4. نظارت از تریننگ ها
 5. همکاری در تطبیق تریننگ ها
 1. وظایف هماهنگی:
 1. هماهنگی با ادارات همکار تخنیکی WHO  و UNICEF
 2. تعقیب و پیگیری قعالیت های ظرفیت سازی که توسط تمویل کنندگان حمایه میشود.
 3. تهیۀ رهنمود ها در هماهنگی با سایر واحد های مربوط به معافیت کتلوی ملی
 4. اشتراک در جلسات هماهنگی ، ورکشاپها و تریننگ های ملی و بین المللی
 5. ترتیب پلان عملیاتی و پلان کاری سالانه در هماهنگی و مشوره آمر معافیت کتلوی ملی
 6. اجرای سایر فعالیت های (مرتبط به وظیفه) که از جانب آمر مافوق و مسول اداره داده می شود.
 7. راپور و گزارش دهی سالانه به آمر معافیت کتلوی ملی
 8.  بحیٍث فوکل پاینت تخنیکی در پروژۀ  GAVI- HSS مسنول تعقیب فعالیت های پلان شده با مسئولین این پروژه در معافیت کتلوی ملی و دیپارتمنت HSS.
 9. همکاری با تیم HSS  در انکشاف پروپوزل به GAVI ، تهیۀ راپور های سالانه و سایر راپور های خواسته شده، به کواردیناتور HSS و GAVI.

----------------------------------------------------------

1- تابعیت افغانستان را داشته باشد

2- سن وی از (18) کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد

3.     رشته تحصیلی:  داکتر طب و یا فارغ یکی از فاکولته هار راجستر شده در رشته طب و به ماستر ارجعیت داده میشود

4.    تجربه کاری: دو سال تجربه کاری در بخش صحت و یکسال تجربه کاری در بخش معافیت کتلوی

5. مهارت های لازم:

 1. بلدیت با زبانهای ملی کشور
 2. بلدیت  با زبان انگلیسی
 3. آشنایی با برنامه های کمپیوتر (MS office  )

Submission Guideline
Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items

is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail or

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Public Health Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Email

mophgdhr1444@gmail.com