اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (98) قلم  ادویه، (66) ملزومه طبی و (62) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه 102 بسترخیرخانه

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریاست شفاخانه 102بسترخیرخانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی به تعداد (98) قلم ادویه(66) قلم ملزومه  طبی و(62) قلم مواد لابراتوری  مورد نیاز خویش را که دارای نمبرتشخیصه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1399-G01 اشتراک نموده ، نقل چاپ شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه را ازشعبه تدارکات ریاست شفاخانه 102بسترخیرخانه  وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت و فورم تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره  بدست آورند،آفرهای خویش را مطابق مندرج شرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان مدت (21) روز تقویمی الی ساعت 10 بجه قبل ازظهرتاریخ 15/6/1399 به صندوق آفرها درشعبه تدارکات مدیریت عمومی اداری شفاخانه 102بسترخیرخانه واقع شهرکابل حصه دوم خیرخانه لیسه مریم بگذارند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.

تقسیم تدارکات به سه لات ذیل هریک ( 98) قلم ادویه جات مختلف  مبلغ تضمین  دوصد هزار(200000)  افغانی  (66)  قلم ملزومه طبی  مبلغ ضمین دوصد هزار ( 170000)  افغانی (62) قلم  مواد لابراتواری مبلغ  تضمین  یکصد هزار (70000)  افغانی

تضمین آفر بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول بوده ومجموع سه لات مبلغ(440000) چهارصد و چهل  هزار افغانی  تضمین آفر می باشد جلسه آفرگشایی به روز شنبه به تاریخ 15/6/1399 ساعت 10:30 ده بجه وسی دقیقه درکنفرانس روم منزل دوم این شفاخانه به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

  1. شفاخانه102بسترخیرخانه نمبرتماس: 0700603155
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها_ وزارت صحت عامه نمبرتماس: 0700892888

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب، 3 قلم میوه، 1 قلم مکرونی و 1 قلم تخم مرغ ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G4

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک 13 قلم ترکاری باب 3 . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۲۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم نان خشک ضرورت سال مالی 1400

شماره: MOPH/NCB/IGICH/1400/G2

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک یک قلم نان خشک ضرورت . . .

Back to tenders