مدیر عمومی اداری ولایت پکتیا

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۴:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان 28  جوزا 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی پکتیا 1  تن استخدام مي نمايد:

معلومات کلی بست:

 

شماره اعلان بست:

مدیر عمومی اداری

عنوان وظیفه:

                        4

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  ( پکتیا )

موقعیت :

1

تعداد بست :

آمر  شفاخانه

گزارش به :

تمام کارمندان اداری

گزارش گیر از :

 

کد بست :

هدف وظیفه:

بهبودی خدمات امور مالی،اداری، تدارکات، مصارف شفاف و حساب ده بودجه دست داشته ، جهت ایجاد اداره سالم و پاسخگو به منظور عرضه خدمات با کیفیت شفاخانه یی مطابق پالیسی EPHS

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • تهیه پلان های مالی، تدارکاتی ، حفظ ومراقبت ، منابع بشری، دفع ذباله ها و ارتقا ظرفیت کارمندان و حصول اطمینان از تطبیق آن
 • سهم  فعال در انکشاف پلان های ستراتیژیک ، عملیاتی شفاخانه و حصول اطمینان ازتطبیق پلان عملیاتی مربوطه
 • مسؤل تنظیم و اجرای امور اداری ، مالی، منابع بشری، تدارکات ، حفظ ومراقبت وترانسپورت شفاخانه مطابق رهنمودها و طرزالعمل ها
 • تقسیم عادلانه وظایف به کارمندان خدماتی بارعایت اصل گردش وظیفوی طبق لایحه وظایف، باتفاهم تیم مدیریتی شفاخانه و مسؤلین بخش ها
 • مدیریت مؤثر، شفاف وبه موقع تمام تدارکات شفاخانه و حصول اطمینان ازتطبیق آنها مطابق اصول ومقررات.
 • مسؤلیت و تامین منابع برای شستشو و پاک کاری محیط بیرونی و داخلی شفاخانه به شمول سرویس‌های شفاخانه ، اطاق مریضان، دهلیز، تشناب ها، کلکین ها، دروازه ها ، تجهیزات طبی و غیر طبی) مطابق رهنمود
 • نظارت متداوم از تمام شعبات تحت اثر به شمول بخش های حمایتی ، خدماتی، حفظ ومراقبت ساختمان وخدمات ، منابع بشری  مطابق رهنمود ها
 • مسؤلیت جمع آوری تحلیل و تجزیه گزارشات منابع بشری، مالی ، تدارکات و اخذ فیس، وارسال آن به صورت ماهوار وربع وار بعدازتائیدی آمراداره به مرکز
 • اشتراک فعال در نظارت مشترک حمایتی نوبتی مطابق رهنمود و چک لست ، دریافت کاستی ها و طرح عملی نمودن پلان های اصلاحی
 • مسؤل تعقیب اجرای پروسه های ترتیب حواله معاشات ماهوار ونوکریوالی کارمندان ، مرور وتصفیه مصارفات  ماهوار بودجه درهماهنگی با اداره مستوفیت ولایت مربوطه
 • تطبیق اسناد تقنینی ، پالیسی ها، رهنمود ها، طرزالعمل ها و سایر موارد معرفی شده ی وزارت صحت عامه دربخش مربوطه
 • مسوول تدویر ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان بخش های اداری و خدماتی  
 • تهيه و ترتیب تقسيم اوقات نوکريوالي  24 ساعته  بخش اداری وخدماتی شفاخانه با تشریک مساعی تیم مدیریتی شفاخانه
 • حصول اطمینان ازحواله ، طبخ وتوزیع اغذیه مریضان ونوکریوال های شفاخانه به اساس گزارش مدیریت نرسنگ مطابق نورم غذایی 
 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، به منظور مطلع ساختن  رهبری وزارت.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوريا مرتبط بخش اداری  و مالی/ به  لسانس در بخش های مربوط اداری ارجحت داده میشود (اداره و تجارت ، اداره عامه ، مدیریت ، پالیسی عامه ، اقتصاد ، مالی و حساب داری ، مالی و اداری ، بانک داری ، مدیریت پروژه و مدیریت مالی )
 • تجربه کاری مرتبط ، حداقل سه  سال در بخش های  مدیریتی،  مالی- اداری و تدارکات.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نتایج متوقعه:

 • پلان عملیاتی سالانه ، بخش های مالی، اداری و تدارکاتی ترتیب گردیده وکاپی آن موجود است
 • 80 % پلانهای ( مالی، تدارکاتی ، حفظ ومراقبت ، منابع بشری، دفع ذباله ها و ارتقا ظرفیت)  تطبیق شده واسناد آن موجود است
 • 90% تخصیصات بودجوی ارسال شده ازمرکز به صورت شفاف ومنطقی مصرف گردیده واسناد آن موجود است
 • حد اقل هشت نظارت از شفاخانه صورت گرفته و کاپی چک لیست نظارتی موجود است.
 • چهارگزارش ربع وار مالی ترتیب شده واسناد آن موجود است
 • 80 % پلان های شستشو و پاک کاری شفاخانه عملی گردیده است واسناد آن موجود است
 • 80 % مجالس کمیته خریداری دایرشده ومینوت آن موجود است
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده و اسناد تحصیلی ، تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکره خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید.

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af   نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.