مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت پست:

مرکز(کابل)

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمرکوریکولم

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

۷۱

تاریخ بازنگری:

12/10/1402

..................................................................................................................

هدف وظیفه: بهبود امور مربوط به بازنگری و تطبیق کوریکولوم های  برنامه اکمال تخصص در مطابقت به پالیسی واستراتژی وزارت صحت عامه .

....................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی :

 • همکاری در پروسه انکشاف و بازنگری کوریکولوم برنامه اکمال تخصص.
 • تهیه پیشنهاد منظوری کمیته انکشاف وباز نگری کوریکولم های برنامه اکمال تخصص.
 • اشتراک در جلسات کمیته انکشاف وباز نگری کوریکولم های برنامه اکمال تخصص.
 • همکاری در تطبیق مؤثر کوریکولوم برنامه اکمال تخصص.
 • ترتیب جدول سیکل های رشته های مختلفه کوریکولوم برنامه اکمال تخصص.
 • ترتیب و چاپ نسخه های کوریکولم های برنامه اکمال تخصص.
 • حفظ و نگهداشت رشته وار کوریکولم ها به شکل هارد و سافت .
 • ایجاد سیستم منظم فایلینگ دربخش مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت کوریکولم ، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به آمرکوریکولم.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف آمر بخش مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • هماهنگی امور مربوطه با ادارات ذیربط.

.....................................................................................................................

(شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی  حد اقل لیسانس درشته (طب)  و به درجات بالاتر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم به زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.