عضو مسلکی ارزیابی اسناد خارج مرز واتباع خارجی

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی ارزیابی اسناد خارج مرز واتباع خارجی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت پست:

مرکز (کابل)

تعداد پست:

 

گزارشده به:

 • آمر ارزیابی اسناد خارج مرز و اتباع خارجی

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

۹۷

تاریخ بازنگری:

12/10/1402

..............................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تسهيل پروسۀ ارزیابی مقدماتی جهت  تشخیص و تثبیت اسناد تخصصی کلینیکی بادر نظر داشت  لایحه ارزیابی اسناد خارج مرز.

.........................................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی :

 • دعوت اعضای کمیته ارزیابی اسناد تخصصی خارج مرز و اتباع خارجی عندالموقع.
 • تنظیم و طی مراحل اسناد مربوطه از شروع الی ختم پروسه ارزيابی پرسونل طبی متخصصين و فوق متخصصين خارج مرز بر اساس لایحه مربوطه.
 • مدیریت روند ارزیابی اسناد و پروسه مصاحبه اختصاصی مسلکی.
 • تنظيم سيستم فايلنگ و حفظ و نگهداشت اسناد.
 • سهمگیری در روند تهیه و ترتیب بانک سوالات  با کليد جوابات و حفظ محرميت بانک متذکره و اسناد مربوطه.
 • اطلاع دهی به موقع به کاندید مطابق به لایحه منظور شده.
 • ثبت تمام تصامیم و فیصله های کمیته ارزیابی به گونه منظم.
 • ثبت و ريکارد درست از پروسه امتحانات و تصدیق دهی شفاف بعد از ارزيابی شخص مورد ارزيابی.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمر ارزیابی اسناد خارج مرز و اتباع خارجی جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به آمر ارزیابی اسناد خارج مرز و اتباع خارجی.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف آمر بخش مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • تامین ارتباط وهماهنگی با بخش های ذیربط.

............................................................................................................................

(شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس طب ((MD یا متخصص یکی از رشته های طبی ، آشنایی با پروسه تخصص در خارج از کشور  ارججیت داده میشود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم به زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.