تدابیر و اقدامات وزارت صحت عامه برای پیشگیری و کنترول شیوع ویروس جدید کرونا در افغانستان

خلاصه تدابیر و اقدامات وزارت صحت عامه قرار ذیل اند:

  1. فعال نمودن کمیته عالی ایمرجنسی در مرکز و برگذاری مجالس متعدد و اخذ تصامیم راجع به شیوع احتمالی ویروس کرونا
  2. دایر نمودن مجلس کلستر صحت به خاطر اپدیت نمودن تمام شرکای کاری داخلی و خارجی به شمول سفارت امریکا و سازمان صحی جهان که در آن فیصله گردید تا وزارت صحت عامه پلان اضطراری پاسخ‌دهی خویش را با لست ضروریات هرچی زودتر با ادارات دونر شریک مینماید و اخذ نمودن تعهد از ادارات مختلف کمک رسانی جهت کمک نمودن.
  3. دایر نمودن مجالس متعددی با اداره محترم هوانوردی ملکی
  4. فعال ساختن سیستم سرویلانس در میدان های هوایی کشور و نقاط صفری سرحدات که شرح ان ذیلا ارایه میگردد:

اعضای تیم موظف در میدان های هوایی و بنادر کشور متشکل از پرسونل مسلکی ذیل میباشد:

  • سرویلانس افیسر/داکتر متخصص اپیدیمولوژی که تمام تریننگ های به‌روز (Update) را مطابق استندرد های سازمان صحی جهان اخذ نموده است
  • نرس مجرب
  • افیسر ارتقای صحت

همچنان تیم های فوق الذکر با بسته های محافظوی شخصی (PPE Kits)، ترمامیتر انفرارید، وسایل طبی و مواد تبلیغاتی صحی میباشند.

امبولانس‌ها:  که مجهز با تمام وسایل ایمرجنسی و دیگر وسایل طبی و پرسونل مجرب بوده و برای انتقال اشخاص مشکوک به شفاخانه انتانی در مرکز و یونت های تجرید (Isolation Wards) شفاخانه ها در ولایات موظف میباشد.

پروتوکول بازرسی مسافرین:

 تمام مسافرین که تاریخچه سفر به کشور چین در ظرف یک ماه گذشته را داشته باشند، از دیگر مسافرین مجزا گردیده و مطابق پروتوکول های بین المللی تمام اعراض و علایم شان چک گردیده، در صورت که اعراض و علایم مثبت نزد شان دیده شود به شفاخانه امراض ساری در کابل و یونت های تجرید شفاخانه های ولایتی توسط امبولانس های موظف منتقل میگردد، در صورت منفی بودن اعراض و علایم، شخص مذکور به منزل شان رجعت داده شده توصیه میگردد تا الی 15 روز تدابیر حفظ الصحه شخصی را مراعات نموده و در صورت بروز اعراض و علایم با شماره های نمرات که برای‌شان توزیع شده به زوترین فرصت تماس گیرند تا با ایشان رسیده‌گی صورت گیرد، برعلاوه به تمام مسافرین جهت آگاهی عامه مواد تبلیغاتی توزیع میگردد، همچنان از اشخاص مشکوک سمپل گیری شده و مطابق به معیارات بین المللی به شهر پونا کشور هندوستان به خاطر تثبیت ویروس کرونا ارسال میگردد، بقیه تست های ضروری در داخل کشور مهیا بوده و در وقت ضرورت قابل تطبیق میباشد، ضمناً سیستم سرویلانس در تمام ساحات فوق الذکر فعال بوده که سیستم سرویلانس وزارت صحت عامه در میدان هوایی کابل، میدان های هوایی بلخ، هرات، کندهار، و بنادر حیرتان، تورخم، شبرغان، اسلام قلعه، سپین بولدک و بدخشان جهت غربالگری (Screening) مسافرین که از کشور های خارجی داخل افغانستان میگردند، فعال میباشد.  

   5. انکشاف پلان اضطراری پاسخ‌دهی به ویروس کرونا که در آن منابع دست داشته و سایر ضروریات، فعالیت ها و مشخص نمودن مسوولیت های دیپارتمنت های وزارت صحت عامه شرح گردیده است.

   6. شفاخانه امراض ساری با ظرفیت صد بستر در شهر کابل و شفاخانه های ولایتی و حوزوی در ولایات تجهیز و برای پذیرش و تداوی مریضان مشکوک آماده گردیده‌، کارمندان آموزش دیده و تجهیزات مورد ضرورت تهیه گردیده است.

   7. ترتیب نمودن مواد افهام و تفهیم، فعال نمودن تلیفون ها با شماره های مشخص 166 و 120 جهت آگاهی عامه به‌طور رایگان

   8. انکشاف یادداشت های توصیه‌وی (Advisory Note) برای مردم عام

   9. شریک نمودن پریزنتیشن ها با ریاست های صحت عامه تمام ولایات کشور و هدایات جهت برگذاری کمیته های اضطرار (EPR) در سطوح ولایات برای ایجاد ظرفیت سازی پرسونل صحی مربوطه شان

   10. ملاقات رهبری وزارت صحت عامه با سفیر کشور چین، بحث، تبادل نظر و اخذ تصامیم لازم روی موضوع اتباع افغان در آن کشور و موضوعات مرتبط به ویروس کرونا

   11. مجلس وزیر صاحب صحت عامه با تمام تطبیق کنندگان عرضه خدمات صحی و ریس های صحت عامه ولایات و هدایات مشخص شان راجع به تدابیر وزارت صحت عامه در رابطه به ویروس کرونا

   12. تدویر مجلس مقرره بین المللی صحت (International Health Regulation) که در آن سازمان ها و وزارت های مختلف شرکت ورزیده بودند و راجع به وضیعت فعلی سیر و گسترش ویروس کرونا بحث صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذ گردید و ضمناً وظایف ادارات ذیربط نیز مشخص گردید.

   13. تدویر مجالس متعددی میان رهبری وزارت صحت عامه، اداره هوانوردی و وزارت خارجه

   14. ارایه برگه حقایق (Facts Sheet) راجع به ویروس کرونا توسط وزیر صحت عامه کشور در یک کانفرانس مطبوعاتی جهت آگاهی مردم

   15. آمادگی جهت برگشت‌دادن محصلین افغانی و خانواده های‌ شان از شهر ووهان کشور چین به کابل

   16. ایجاد کمیتۀ بین‌السکتوری با اداره های مختلف دولتی برای هماهنگی بیشتر در امر پیش‌گیری و کنترول شیوع ویروس جدید کرونا در افغانستان